Nettikasinopelaaminen ja sosiaaliset suhteet

Kasino kuvia

Nettikasinoharrastajia pidetään usein syrjäytyneinä nuorina miehinä, mutta se ei suinkaan ole koko totuus. Nettikasinoilla pelaavat niin miehet kuin naiset, eikä peliharrastus kerro mitään henkilön luonteesta tai elämäntilanteesta. Kaikista seurallisimpienkin ihmisten mielestä on kivaa ottaa välillä omaa aikaa, etsiä kasinobonuksia listattuna ja pelata muutama rahapeli aivan yksin.

Suomalaiset viettävät aikaa yksin enemmän kuin ennen

Ei ole pelkästään nettikasinoiden vika, että suomalaiset viettävät aikaa yksin aiempaa enemmän. Yhtenä syynä siihen, että suomalaiset ovat entistä enemmän omissa oloissaan, on yksinasumisen lisääntyminen. Myös esimerkiksi opiskeluaikojen pidentyminen ja vapaa-ajan privatisoituminen ovat vaikuttaneet yksinolon lisääntymiseen. Tutkimusten mukaan suomalaisten sosiaalinen pääoma ei kuitenkaan välttämättä ole heikentynyt, vaan sosiaalisuus on monissa tapauksissa vain järjestäytynyt uudella tavalla. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus korvataan usein sosiaalisella medialla. Lisäksi on huomattu, että sekä miehet että naiset (miltei kaikissa ikäryhmissä) ovat vähentäneet perheen kanssa olemista.

Ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon

Koska ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon, ovat sosiaaliset suhteet keskeinen osa kaikkien ihmisten mielenterveyttä ja hyvinvointia. Niin yksin viihtyvä nettikasinoharrastaja kuin kaikkiin mahdollisiin järjestöihin ja yhdistyksiin kuuluva ekstroverttikin tahtovat olla osa jotain ryhmää. Se, miten suuri tuon voimavarana toimivan ryhmän tulee olla, vaihtelee suuresti. Joku tuntee olonsa yksinäiseksi, jos hänellä on vain pari ystävää, kun taas toiselle riittää mainiosti yksi läheinen tuttava.

Sosiaalisten suhteiden solmiminen opitaan jo lapsena

Sosiaalisten taitojen oppiminen alkaa jo pikkulapsena. Parisuhteen, ystävyyssuhteen, työtoveruussuhteen ja muiden sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttävät näitä sosiaalisia taitoja. Se, millaisiksi sosiaaliset taidot kehittyvät, riippuu temperamentista, kasvuympäristöstä sekä aiemmista kokemuksista sosiaalisten suhteiden saralla. 

Peli ei ole menetetty, vaikka kokisi vielä aikuisena omat sosiaaliset taitonsa puutteellisiksi. Joskus ihminen oppii parhaiten yritysten ja erehdysten kautta. Huonoista kokemuksista pitää vain päästä yli, ja opetella aktiivisesti uutta. Vaikka kasvuympäristö olisi antanut kuinka hyvät edellytykset vuorovaikutustaitojen ja muiden sosiaalisten suhteiden opettelemiselle, ei ihmisestä välttämättä tule yltiösosiaalista bilehilettä. Jos muiden seura tuntuu kuormittavalta tai jopa ahdistavalta, on hyvä tunnistaa omat rajansa ja edetä niitä kunnioittaen. Sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta voi purkaa esimerkiksi terapiassa. Terapiasta on hyötyä myös silloin, jos taustalla on syrjintää, kiusaamista tai suuria pettymyksiä ihmissuhteissa. Sosiaalisten taitojen kehittäminen aikuisena ei ole mahdotonta, mutta uuden luominen saattaa edellyttää jonkin vanhan rikkomista – kuten poisoppimista vanhoista taidoista, sekä minäkuvan uudelleentarkastelua.

Yksinäisyys on joskus oma valinta

Ihmiset kokevat yksinäisyyden hyvin eri tavoin. Toisille yksinolo on oma valinta. He kokevat yksinolon voimaannuttavana ja mielekkäänä. Jotkut suorastaan pelkäävät yksinolemista, ja heillä on vaikeuksia viettää edes lyhyitä aikoja itsekseen. Myös parisuhteessa voi kokea yksinäisyyttä. Vaikka ihmisellä olisi perhe ja laaja kaveripiiri, saattaa hän kärsiä yksinäisyydestä. Määrä ei aina korvaa laatua – jos yksikään henkilö omasta lähipiiristä ei oikeasti tunnu läheiseltä tai luotettavalta, voi ihminen kokea olevansa yksinäinen.

Yksinäisyys voi tappaa. Viime aikoina on alettu ymmärtää, että tahdonvastaisella yksinäisyydellä on merkittävä vaikutus psyykkiseen vointiin. Vastentahtoinen yksinäisyys voi altistaa mielialaoireille, heikentää itsetuntoa ja alkaa vaikeuttaa uusien ihmissuhteiden luomista.

Jotkut ovat yksinäisiä läpi elämänsä, toiset ajautuvat siihen tahtomattaan. Omasta valinnasta riippumattomaan yksinäisyyteen voi johtaa jokin elämänmuutos, kuten muutto uudelle paikkakunnalle tai lasten saaminen.

Sosiaalinen media voi olla osa ongelmaa, tai osa sen ratkaisua

Twitter

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, ja sen mukana moniin sosiaalisiin suhteisiin on tullut lisäominaisuuksia. Sosiaalinen media on monelle ratkaisu yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin, tai ainakin osa ongelman ratkaisua. Somessa voi löytää uusia tuttavuuksia, ja lämmitellä vanhoja. Joissain elämäntilanteissa some voi olla ainut tapa pitää ihmissuhteet elossa.

Toisilla some pahentaa yksinäisyyden kokemusta, heikentää itsetuntoa ja vaikeuttaa uusien ihmissuhteiden luomista. Somessa jaetaan usein varsin epärealistista, muokattua ja teennäistä materiaalia, mikä voi luoda vääristyneitä käsityksiä itsestä ja muista. Sosiaalista mediaa tulisikin seurata sopivalla kriittisyydellä.

Jos sinun tapasi olla sosiaalinen on pitää ihmisiin yhteyttä ensisijaisesti sosiaalisen median kautta, ei asiaa välttämättä tarvitse muutta. On tärkeää tuntea omat sosiaaliset tapansa ja tarpeensa, ja toimia niiden mukaan.